Մեր մասին

Առաքելություն

Վարկային կազմակերպության առաքելությունն է մատուցել հաճախորդներին որակյալ և հասանելի ֆինանսական ծառայություններ՝ ապահովելով գումար ստանալու հնարավորություն նույնիսկ այն դեպքերում, երբ այլ աղբյուրներից գումարի ստացման հնարավորությունները սահմանափակ են:

Տեսլական

 

Մեր տեսլականն է լինել հաճախորդի լավագույն գործընկերը  սպառողական վարկերի շուկայում՝  առաջարկելով պարզագույն գործընթաց, հասանելի և արագ վարկեր։
 

Ընդհանուր տեղեկություններ կազմակերպության մասին

«Հիմա» ՈՒՎԿ ՍՊԸ միակ բաժնետեր է հանդիսանում «Հիմա Ֆայնենս»  ՍՊԸ-ն։

«Հիմա» ՈՒՎԿ ՍՊԸ չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում և  չունի փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցներ, ուստի ՀՀ կենտրոնական բանկի Խորհրդի 2009թ.-ի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշմամբ հաստատված 8/03 կանոնակարգի 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը հրապարակման ենթակա չէ։

Վարչակազմակերպական կառուցվածքը

Պաշտոնական փաստաթղթեր

  1. Կանոնադրություն 
  2. Գրանցման վկայական
  3. Լիցենզիա 

 

 

Ղեկավարները

ՀԻՄԱ ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխավոր տնօրեն՝ Մելինե Ղազարյան
ՀԻՄԱ ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխավոր հաշվապահի Ժ/Պ` Անահիտ Մնացականյան
ՀԻՄԱ ՈՒՎԿ ՍՊԸ վերստուգող` Լիանա Իսպիրյան 

Գործարար վարվելակերպի կանոններ

 

 

 
__translated_value__